armytezpur1498@gmail.com 03712-258111 (Civil), 2377 (Army)      
 
  » Budget          
 

 

Budget - School Fund (Clik Here)

Budget - Vidyalaya Vikash Nidhi (Clik Here)
 
 
     
     
           
     

     
     
     
     
Copyright © 2006-2014 Kendriya Vidyalaya No. 1 Tezpur